Χράνοι

Το χωριό Χράνοι Αρκαδίας βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της Νότιας Οροσειράς που συνδέει το όρος Λύκαιο με το βορεινό Ταύγετο.

Το όνομα του προέρχεται από την σλαβική λέξη (hrana) που σημαίνει σιτηρά, δημητριακά, και κατ’ επέκταση τροφή.

Από κάτι τέτοιες λέξεις, δηλαδή σλαβικές, οδηγήθηκε ο Fallmerayer το 1830 να διατυπώσει τη θεωρία, ότι η Πελοπόννησος αφού αποκόπηκε από την κεντρική κυβέρνηση του Βυζαντίου περιήλθε για μακρό χρονικό διάστημα στους Σλάβους.

 

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα για τους Χράνους στο παρακάτω σύνδεσμο.

Χράνοι Μεγαλόπολης

 

Read Previous

Χάρτης Μεγαλόπολης

Read Next

Πολιορκία με Ελέφαντες

Leave a Reply

Most Popular