Εργοστάσια ΔΕΗ

Σταθμός Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης – Μονάδες Ι & ΙΙ

 

Οι Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης που τέθηκαν σε λειτουργία το 1970 είναι όμοιες 125MW η καθεμιά. Οι λέβητες των μονάδων Ι και ΙΙ είναι κατασκευής VKW, φυσικής κυκλοφορίας, διπλής διαδρομής καυσαερίων, με αναθέρμανση του ατμού που εξέρχεται από το στρόβιλο της Υ.Π..

Κάθε λέβητας των Ι-ΙΙ Μονάδων περιλαμβάνει έξη μύλους λιγνίτη τύπου DGS BABCOCK, ικανότητας ο καθένας 69 ton/h. Η κονιοποίηση και ξήρανση του λιγνίτη γίνεται με θερμά καυσαέρια που απορροφά ο κάθε μύλος από το άνω μέρος της εστίας του λέβητα.

dei5.jpg

Στην έξοδο κάθε μύλου το μείγμα καυσίμου-καυσαερίων-υδρατμών διαχωρίζεται φυγοκεντρικά και ένα μέρος αυτού (65% του καυσίμου και 45% των υδρατμών) πηγαίνει κατευθείαν στους αντίστοιχους καυστήρες λιγνίτη, ενώ το υπόλοιπο μέρος οδηγείται μέσω κυκλώνων στα Ηλεκτροστατικά φίλτρα (Η/Φ) λιγνίτη στη οροφή του λεβητοστασίου. Στα Η/Φ διαχωρίζεται το καύσιμο από τους υδρατμούς και τα καυσαέρια και τα μεν τελευταία πηγαίνουν ελεύθερα προς την ατμόσφαιρα, ενώ ο λιγνίτης πηγαίνει στον αντίστοιχο καυστήρα υποβοηθώντας έτσι την καύση.

Έτσι ενώ η τυπική σύσταση του ακατέργαστου λιγνίτη είναι: Η2Ο=59,9% τέφρα=16,7% καύσιμο=23% με Hu=960Kcal/kg μετά την ξήρανση το καύσιμο μείγμα προ καυστήρος έχει: Hu=1550 Kcal/kg και Η2Ο=20%

Για την επίτευξη πλήρους φορτίου της κάθε Μονάδας και συμβατική ποιότητα λιγνίτη, απαιτείται η λειτουργία πέντε μύλων από τους έξη εγκαταστημένων, ενώ ο έκτος είναι εφεδρικός.

Για εκκινήσεις, κρατήσεις ή υποστήριξη της καύσης έχουν εγκατασταθεί επί πλέον τέσσερις καυστήρες πετρελαίου σε κάθε λέβητα.

Οι στρόβιλοι των Μονάδων Ι και ΙΙ είναι κατασκευής AEG και αποτελούνται από τρία τμήματα (υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης). Το τμήμα της υψηλής πίεσης, απλής ροής αποτελείται από 11 βαθμίδες και από την έξοδο του τροφοδοτεί ένα προθερμαντή υψηλής πίεσης. Το τμήμα μέσης πίεσης, απλής ροής και αυτό, αποτελείται από 12 βαθμίδες και τροφοδοτεί μια απομάστευση υψηλής πίεσης, τον απαερωτή και μια απομάστευση υψηλής πίεσης. Το τμήμα χαμηλής πίεσης του στροβίλου είναι διπλής ροής με 2Χ5 βαθμίδες και τροφοδοτεί δυο απαμαστεύσεις χαμηλής πίεσης.

image005

Σταθμός Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης – Μονάδα ΙΙΙ

 

H Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης που τέθηκε σε λειτουργία το 1975 είναι εγκατεστημένης ισχύος 300MW.

Ο λέβητας της Μονάδας είναι κατασκευής VKW, φυσικής κυκλοφορίας, διπλής διαδρομής καυσαερίων, με αναθέρμανση του ατμού που εξέρχεται από το στρόβιλο της υψηλής πίεσης. Ο Λέβητας αυτός είναι όμοιος με τους αντίστοιχους των δυο άλλων μονάδων, με μόνη τη διαφορά ότι δεν έχει κυκλώνες.

Έχει έξη μύλους λιγνίτη τύπου DGS BABCOCK με ικανότητα ο καθένας 180ton/h.

Για την επίτευξη πλήρους φορτίου με τις συμβατικές τιμές λιγνίτη, απαιτείται η λειτουργία πέντε μύλων ενώ ο έκτος είναι εφεδρικός. Ο τρόπος ξήρανσης του λιγνίτη είναι ο ίδιος ακριβώς με τον αντίστοιχο των μονάδων Ι και ΙΙ.

Για την εκκίνηση, κράτηση και στήριξη της καύσης, όταν ο λέβητας είναι χαμηλής θερμογόνου δύναμης, ο λέβητας είναι εφοδιασμένος με έξι καυστήρες πετρελαίου DIESEL.

Ο στρόβιλος της Μονάδας ΙΙΙ είναι κατασκευής KWU και αποτελείται από τρία τμήματα(υψηλής, μέσης και χαμηλής πίεσης). Το τμήμα της υψηλής πίεσης, χωρίς οριζόντια φλάντζα στο κέλυφος, είναι απλής ροής και τροφοδοτεί ένα διπλό προθερμαντή υψηλής πίεσης. Το τμήμα της μέσης πίεσης είναι απλής ροής και τροφοδοτεί με δυο απομαστεύσεις ένα προθερμαντή (διπλό) υψηλής πίεσης και τον απαερωτή. Το τμήμα της χαμηλής πίεσης του στροβίλου είναι και αυτό διπλής ροής με τρεις απομαστεύσεις που τροφοδοτούν ισάριθμους προθερμαντες χαμηλής πίεσης.

thermost01

 

Μονάδα 4

Η μονάδα 4 λειτούργησε το 1991 και είναι ισχύος 300MW.

έχει σαν καύσιμο και αυτή τον λιγνίτη και έιναι εξοπλισμένη με σύστημα αποθείωσης των καυσαερίων και νέας τεχνολογίας ηλεκτροστατικών φίλτρων , με αποτέλεσμα να είναι σημαντικά μειωμένοι οι ρύποι που απελευθερόνωνται στο περιβάλλον.

 

Μονάδα 5 Φυσικού Αερίου (υπό κατασκευή)

dei2

Η μονάδα 5 (υπό κατασκευή) είναι συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο, καθαρής ισχύος 811 MW και συμβατικού τιμήματος 500 εκατ. ευρώ. Στις αρχές του 2015 η μονάδα έχει ξεκινήσει τις επίσημες δοκιμές και αναμένεται να λειτουργήσει κανονικά το καλοκαίρι του 2015.

dei-monada5 (1)

Η Μονάδα περιλαμβάνει δύο Αεριοστροβίλους 9FB και έναν Ατμοστρόβιλο D11 σε διάταξη 2-2-1, δύο Λέβητες Ανάκτησης Θερμότητας με Σύστημα Παράκαμψης Καυσαερίων, Συμπυκνωτή και Πύργο Ψύξεως εξαναγκασμένης ροής, καθώς και Συγκρότημα Κατεργασίας Βιομηχανικού Νερού (αποσκλήρυνση και αφαλάτωση).

dei-monada5 (2)

Ο νέος σταθμός «ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ V», ο οποίος θα χρησιμοποιεί ως καύσιμο φυσικό αέριο, έρχεται να προστεθεί στις υφιστάμενες τέσσερις (4) Λιγνιτικές Μονάδες της Δ.Ε.Η στην περιοχή της Μεγαλόπολης.

 

 

Read Previous

Ιστορία Αρχαίας Μεγαλόπολης

Read Next

Αρχαίο Θέατρο

Leave a Reply

Most Popular