ΔΕΗ

Εργοστάσια ΔΕΗ

Εργοστάσια ΔΕΗ

Σταθμός Δ.Ε.Η. Μεγαλόπολης – Μονάδες Ι & ΙΙ   Οι Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης που τέθηκαν σε λειτουργία το 1970 είναι όμοιες 125MW η καθεμιά. Οι λέβητες των μονάδων Ι και ΙΙ είναι κατασκευής VKW, φυσικής κυκλοφορίας,…

Ιστορία ΔΕΗ

Ιστορία ΔΕΗ

  Στην Ελλάδα η πρώτη προσπάθεια που έγινε για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων του λιγνίτη άρχισε στην περιοχή Αλιβέρι της Εύβοιας το 1873. Καθώς η αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, μια πολύ μεγάλη πλημμύρα το 1897 κατέστρεψε…

Ορυχείο ΔΕΗ

Ορυχείο ΔΕΗ

Στο Νομό Αρκαδίας στην ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ έχει δημιουργηθεί το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.  Το Λ.Κ.Μεγαλόπολης περιλαμβάνει τα Ορυχεία Χωρεμίου, Μαραθούσας και Κυπαρισσίων. Στη λεκάνη της Μεγαλόπολης η λιγνιτογένεση έγινε όπως και στη Δυτική Μακεδονία.